Welkom op de website van toerclub Walcheren !


Nog een tweetal tochten.

Begin forum > Mountainbiken > Nog een tweetal tochten. 
Ronnie  Krocké

Auteur: Ronnie Krocké
beheer forum
Aantal berichten: 68
05-03-2018 | Nog een tweetal tochten.
Verslag mountainbiken 2017-2018.

Het seizoen 2017-2018 kan weer gekenschetst worden als een geslaagde editie.
We hebben weer van alles meegemaakt op allerlei gebied.
Gelukkig is ook weer alles voorspoedig verlopen, geen ongelukken op wat voor gebied dan ook.
Qua parcoursen zijn we met verschillende ondergronden geconfronteerd, zoals te doen gebruikelijk bij
deze tak van de wielersport.
Ook een woord van dank aan de automobilisten om het vervoer te regelen naar de diverse startlocaties,
geen enkele maal heeft dit problemen opgeleverd.
Ook is gepoogd variatie aan te brengen in de tochten, dit met betrekking tot de omgeving.
Zand, bergen, heuveltjes, modder, stof, veldwegen, asfalt, bevroren sporen enzovoort.
Ook deze jaargang was er weer sprake van een enorme verscheidenheid in de koersen, gezien het bovenstaande.
De leden van onze vereniging werden meestal elke week ingelicht middels de mails, zodat een ieder clublid de
voortgang kon volgen, wel of geen mountainbiker.
Bewondering en dank is ook uit te brengen aan die vrijwilligers van de organiserende verenigingen.
Wat een werk brengt dat met zich mee, ze werden echter enorm beloond door de hoge opkomst qua deelnemers.
Ook was het prettig om te ervaren dat buitenom de commissie ook andere leden initiatief namen om etappes
te bezoeken, de zogenaamde "punt 4 tochten". Dat zijn misschien toekomstige commissieleden.
Fantastisch was echter het feit dat een ieder altijd goed gehumeurd was bij onze evenementen.
Geen enkele maal zijn er "woorden" gevallen, zodat de (belangrijke) nazit altijd gezellig waren in de kantines.
Zoals iedere jaargang kwamen er weer nieuwe leden bij en zijn er enkele clubleden door diverse omstandigheden
afgevallen c.q. hebben een verminderde opkomst gekend.
Op dit moment van schrijven staan er nog een tweetal koersen op stapel, het weekend in Limburg en de
afsluitingstocht te Roosendaal.
Ook van de zomer (uiteraard rekening houdend met het programma van de toercommissie) zullen we nog een paar
maal gaan mountainbiken in (hopelijk) zomerse en stoffige omstandigheden.
Daaromtrent zult u op de hoogte worden gehouden.

De mountainbikecommissie.

Tom en Ronnie.